www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Water

In de scheikunde heet water H2O. Daarmee geeft men aan dat een molecuul water de kleinste eenheid is met nog alle eigenschappen van de stof. Overigens heet het gasmengel van waterstof (H2) en zuurstof (O2) knalgas. Het goedje explodeert met als resultaat water.

Het lichaam van de mens bestaat voor ongeveer 65% uit water. Water is erg belangrijk voor de mens. Goed drinkwater is essentieel. Water komt in de natuur voor in drie hoofdfasen: vloeistof, vaste stof en gas.

Water is ook de eerste levensbehoefte en voorwaarde. Al het leven op de aarde bestaat grotendeels uit water. 71% van de aarde is namelijk water. De mens heeft zich dan ook altijd langs rivieren gevestigd. Ook de kust was populair en daar kwam al snel een mogelijkheid tot handel uit voort. Scheepvaart betekende macht en rijkdom. Zeevarende mogendheden zoals Carthagers, Grieken en Feniciers waren machten waarmee ook wereldrijken zoals het Perzische terdege rekening moesten houden.

Beste Links

Aqua Nederland Aqua Nederland
Aqua Nederland is de branchevereniging voor de waterbehandelingssector en richt zich op waterzorg. De vereniging is opgericht in 1990 en heeft inmiddels zo'n 50 leden. Missie: Aqua Nederland is een platform voor en door de waterbehandelingsbranche, dat zich sterk...   Website

Nationale Oceanografische Data Commissie Nationale Oceanografische Data Commissie
De Nationale Oceanografische Data Commissie (NODC) is het Nederlands platform voor de uitwisseling van oceanografische gegevens en informatie, alsmede voor advisering op het gebied van oceanografisch data management. De NODC heeft als doelen: het bevorderen dat...   Website

Meer Links

Ultraspring Ultraspring
Ultraspring de specialist in waterontharders, reverse osmose systemen, waterbehandeling en vitalisering. Waterfilters voor particuliere en industriŽle markt
http://www.ultraspring.nl

Cooler Plus Cooler Plus
Cooler Plus biedt de ?Groene? en goedkope oplossing om eenvoudig gebruik te maken van goed gecontroleerd leidingwater en dit gekoeld te kunnen gebruiken of uit te serveren. Cooler Plus Steenbokstraat...
http://www.coolerplus.nl

Watersport 4 all Watersport 4 all
Watersport4all, de naam zegt al genoeg! Door watersporters, voor watersporters. www.watersport4all.nl, watersport nieuws, watersport support..www.zeilmaatje.nl Netwerk voor het vinden van varend...
http://watersport4all.nl/

Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer
De Vereniging stelt zich ten doel de kennis en de kunde van het integraal waterbeheer, de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater te bevorderen, onder meer door haar leden in de gelegenheid...
http://www.nva.net/

Netherlands Water Partnership (NWP) Netherlands Water Partnership (NWP)
Het Netherlands Water Partnership (NWP) is een non-profit organisatie die optreedt als onafhankelijk co?rdinatie- en informatiepunt voor de Nederlandse inzet in de internationale watersector. Doel is om...
http://www.nwp.nl

RIZA - deskundig in water RIZA - deskundig in water
Het RIZA is de adviesdienst van Rijkswaterstaat op het gebied van zoetwater in Nederland en een vooraanstaand internationaal kenniscentrum voor integraal waterbeheer. Het instituut verzamelt gegevens over...
http://www.rijkswaterstaat.nl

Stichting toegepast onderzoek waterbeheer. Stichting toegepast onderzoek waterbeheer.
De medewerkers van de STOWA brengen onderzoeksvraag en onderzoeksaanbod bij elkaar. De directeur en zes onderzoeksco?rdinatoren inventariseren daarvoor de onderzoeksbehoeften van de deelnemende waterbeheerders...
http://www.stowa.nl/

VROM Dossier drinkwater VROM Dossier drinkwater
Schoon water om te douchen, te koken en de afwas te doen is belangrijk, maar de productie en distributie belast wel het milieu. De overheid streeft er daarom naar het watergebruik te verminderen. Als u minder verbruikt...
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7766

Water.nl Water.nl
Water.nl is het waterportaal van Nederland. U vindt hier waterlinks die zijn onderverdeeld in verschillende hoofdrubrieken zoals Waterconsumptie en Watermanagement. Deze rubrieken zijn vervolgens weer...
http://www.water.nl

Wateropleidingen Wateropleidingen
Opleidingsinstituut voor de waterketen en het watersysteem.Stichting Wateropleidingen, is h?t opleidingsinstituut voor en door de watersector. Wateropleidingen, opgericht door de waterwereld zelf...
http://www.wateropleidingen.nl/

WaterForum Online WaterForum Online
WaterForum Online is een onafhankelijke website van NovaForum Publishing. De website is speciaal gericht op watermanagers werkzaam in de watersector, bij de industrie, bij kenniscentra en bij overheden...
http://www.waterforum.net/

De RIWA De RIWA
De RIWA - Vereniging van Rivierwaterbedrijven - is ruim 50 jaar geleden opgericht als samenwerkingsverband van Nederlandse waterleidingbedrijven, die oppervlaktewater gebruiken voor de bereiding van drinkwater...
http://www.riwa.org

Europese Kaderrichtlijn Water Europese Kaderrichtlijn Water
Op weg naar een betere waterkwaliteit! Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Daarom is sinds...
http://www.kaderrichtlijnwater.nl/

Waterschapswijzer.nl Waterschapswijzer.nl
waterschapswijzer.nl. D? site waar je informatie vindt over de waterschappen. Wat is een waterschap? Wat doen waterschappen? Hebben de waterschappen ook iets te maken met dingen in je eigen buurt? Je kunt de...
http://www.waterschapswijzer.nl/

Stichting Nederlandse Waterbond Stichting Nederlandse Waterbond
Waterbond. De Stichting Nederlandse Waterbond is een onafhankelijke consumentenorganisatie op het gebied van water. De bond behartigt de belangen van het publiek betreffende oppervlaktewater, drinkwater...
http://www.waterbond.nl

De Unie van Waterschappen De Unie van Waterschappen
De Nederlandse waterschappen zijn verenigd in de Unie van Waterschappen. De Unie behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van de waterschappen voor een goede waterstaatsverzorging binnen...
http://www.uvw.nl/

Ballastwater-Nederland Ballastwater-Nederland
Ballastwater milieuproblematiek: Greenship ontwikkelt volwaardig filtersysteem. Ballastwater is essentieel om bij onbeladen schepen de schroef onder water te houden en tevens voldoende stabiliteit en...
http://www.ballastwater-nederland.nl/

Waterontharder Waterontharder
Nooit meer last van KALKAANSLAG? Geen milieubelastende antikalk productne meer nodig! Het kan echt! Definitieve kalkaanslag oplossing. En u bespaart jaarlijks ca. ? 250 per huishouden per jaar en bedrijven...
http://www.waterontharder.info/

Nederlandse Watertoren Stichting Nederlandse Watertoren Stichting
De Nederlandse Watertoren Stichting (NWS) wil de kennis over de Nederlandse watertorens bevorderen, onder andere door het bijhouden en toegankelijk maken van informatie in woord en beeld, het verzorgen van...
http://www.watertorens.nl

Vereniging van Waterbedrijven in Nederland Vereniging van Waterbedrijven in Nederland
Wbsite van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN). VEWIN vertegenwoordigt de Nederlandse drinkwatersector. Als brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven, behartigt VEWIN de belangen...
http://www.vewin.nl/

Waterland Waterland
Waterland, het waterportaal voor Nederland. Op Waterland vindt u allerhande informatie over het thema water. Waterland biedt toegang tot de meest uiteenlopende informatie. Van actuele waterdata tot milieubescherming...
http://www.waterland.net

Nederlands Watermuseum Nederlands Watermuseum
Het Nederlands Watermuseum is een eigentijds en interactief museum over alle aspecten van zoet water. Een ?cht doe-museum waar je bijvoorbeeld een tochtje kunt maken door het riool, een prachtige film over water...
http://www.watermuseum.nl/

Nederland leeft met water Nederland leeft met water
Water moet de ruimte krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt Dat is de kern van het Waterbeleid 21ste eeuw. Op deze site wordt uitgelegd waarom er nu precies een nieuw waterbeleid nodig is, wat er nieuw aan is...
http://www.nederlandleeftmetwater.nl/